dilluns, 26 de novembre de 2012

Reunió del patronat de dia 23/11/12

Hola a tothom,
Divendres dia 23/11/12 hi va haver una nova reunió del patronat. 
Començaren amb el pressupost. La regidora va explicar que hi havia un petit augment (0,78%) atribuïble a l'anterior pujada de quotes (de 105.000 a 108.000 € per a aquesta partida) i que s'havia pressupostat 4000 € d'inversió per instruments... També hi ha una petita rebaixa per part de l'empresa que gestiona el professorat.
A la pregunta si l'augment tendria cap repercussió sobre  les quotes de les famílies, varen contestar que es mantenen els mateixos preus, que l'augment ve de l'anterior pujada de quotes. També vaig dir que me pareixia molt bé haver augmentat la inversió, però que no era suficient donat el retràs que es du en quant a compra i manteniment d'instruments... Es varen excusar diguent que allò és tot lo que es pot pressupostar i punt i també que han fet un gran esforç per haver arreglat l'aula de dansa. Respecte a com s'invertiran els 4000€, el director va dir que l'equip directiu ho estudiarà i durà una proposta a un futur patronat.
També vaig demanar si aquesta reducció de despesa per part de l'empresa afectava la situació laboral del professorat i varen contestar que era dins la partida de despeses corrents, que el professorat continuava amb les mateixes condicions econòmiques.
Es va votar, amb 4 vots a favor i 4 abstencions.
En el punt 4 de proposta de despeses, es varen corregir dues errades que feien referència a les factures 45 i 55. Tot estava relacionat amb l'empresa i amb la contractació del personal de l'ajuntament.
En els precs i preguntes, el director va explicar l'estat de matrícula d'aquest curs respecte del curs passat. S'ha passat de 192 a 165 matriculats a principi de curs, però va dir que analitzant l'evolució al llarg del curs, a la pràctica venen a ser uns 12 a 15 alumnes menys i que, excepte dansa, la resta de matrícula estava gairebé al complet. Per part de l'oposició es va demanar que, ja que s'ha fet la inversió en dansa, es faci més publicitat i promoció per tal d'augmentar la matrícula. Es va debatre un poc sobre com fer promoció de l'escola en general, a part del concert que es fa dins el desembre i al que assisteixen alumnes de 6 i 7 anys de les escoles d'Inca. No es va arribar a cap conclusió però va sortir el tema de la pàgina web de l'escola, que JA FUNCIONA!! Està enllaçada des de la web de l'ajuntament. Si la visitau, veureu que no justifica ni molt manco els 5000 € que es varen pagar en el seu moment. És ben magre, crec que qualsevol la podria haver fet amb un parell d'hores.
Per acabar, vaig demanar l'estat de les gestions per al futur conservatori i me contestaren que estan en marxa, que varen demanar un visita d'inspecció per comprovar si les instal·lacions complien els requisits i que l'única mancança és que hi ha d'haver una biblioteca. Ja tenen l'espai a la planta baixa i hi fan  comptes dur llibres de la biblioteca de crist rei. Respecte del futur més immediat, npi.
En resum... tot segueix igual (de malament...?)

Tomeu