dimarts, 12 d’octubre de 2010

L'EMMAT no és la responsable del dèficit de l'Ajuntament d'Inca

En l'edició del 02/10/10 del Diario de Mallorca va aparèixer una notícia sobre el "dèficit" de l'escola municipal de música Antoni Torrandell que hem acollit amb preocupació, tant per la falsetat verificable del seu contingut com per la seva intencionalitat:

Aquesta és la nota de premsa en resposta al contingut de la notícia, que no ha estat publicada -tot i haver estat tramesa a la delegació d'Inca del diari esmentat- i que difonem en aquest espai.

En relació a la notícia que va aparèixer en el Diari de Mallorca el 2 d'octubre, no és cert que l'escola municipal de música "Antoni Torrandell" tingui dèficit. En la memòria de presentació del pressupost per a l'any 2010, signada pel batle d'Inca -que és també el president de l'organisme autònom que gestiona l'escola- hi ha explícitament la frase "presenta un estat de despeses que es troba anivellat amb l'estat d'ingressos" (memòria de presentació del pressupost de l'any 2010 al Consell d'Administració de l'Organisme Autònom Antoni Torrandell el 25 de gener de 2010). Allò que sí s'ajusta a la realitat és dir que l'Ajuntament d'Inca aporta en aquest any 343837,76 euros -quantitat 22534,28 euros menys que l'any 2009, tot sigui dit- i que les famílies aporten 105000 euros en forma de quotes.
La valoració que fa el partit al qual pertany el govern municipal converteix en dèficit la transferència de l'Ajuntament d'Inca per al sosteniment de les despeses de l'organisme autònom que gestiona l'escola, omet l'aportació de les quotes de matrícula i les mensuals que han de pagar les famílies i dóna unes xifres que donen a entendre que l'activitat d'ensenyament de la música és una càrrega insostenible per al poble.
A l'AMiPA de l'escola de música ens preocupa que el principal grup municipal de l'Ajuntament d'Inca faci aquesta interpretació, errònia i malintencionada, d'un dels pocs espais de cultura de la ciutat. Les famílies de l'alumnat de l'escola municipal de música Antoni Torrandell no som els responsables del dèficit -aquest sí, comptable i fefaent- de l'Ajuntament d'Inca.

1 comentari:

Antoni Salvà ha dit...

Les declaracions que esmenta la notícia es troben a aquest enllaç . La solució "institucional" està ja plantejada per la Conselleria d'Educació i Cultura, i sol·citada pel ple de l'Ajuntament d'Inca: crear un conservatori professional a Inca en el que s'imparteixin els estudis reglats, de forma que la contribució de la ciutat a l'ensenyament musical (la promoció de la cultura és competència municipal) es limiti als ensenyaments no reglats.